Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Czynności wykonywane przez małe dziecko

Początkowe pojęcia dziecka w wieku poniemowlęcym nie zawsze odpowiadają pod względem swojej treści i zakresu pojęciom przyjętym przez środowisko, w którym ono żyje. Toteż często dziecko stosuje wiele słów, które posiada już w swoim słowniku, w niewłaściwy sposób i w sytuacji nieodpowiedniej. Bywa to niejednokrotnie przyczyną zabawnych nieporozumień, wypowiedzi pełnych nie zamierzonego i nie uświadamianego przez dziecko komizmu. Otoczenie dziecka zazwyczaj koryguje popełnione przez nie błędy i nieścisłości.. Stopniowo dziecko coraz lepiej poznaje ogólnie przyjęte znaczenie poszczególnych słów oraz .zakres odpowiadających im pojęć. /

S. Szum an (1955) zwraca uwagę, jak duży wpływ mają czynności wykonywane przez małe dziecko oraz sytuacje, których jest ono świadkiem, na rozwój jego pojęciowego myślenia. ,,(…)Umysł dziecka rozwija się głównie na tle jego własnej działalności oraz obserwacji działalności innych ludzi – a nie na podstawie biernego, kontemplacyjnego odzwierciedlenia rzeczywistości” (1955, s. 142).

„(…) Przedmiotami, czyli desygnatami wyrazów są nie tylko rozmaite istoty i rzeczy, lecz także procesy i zdarzenia (wszelkie zmiany dokonujące się w świecie lub dokonywane). Zmysły odzwierciedlają nie tylko oddzielnie przedmioty i ich cechy, lecz także ich zmienianie się i przeistaczanie oraz ruchy, które one wykonują. Zarówno zwierzęta, jak i ludzie widzą nie tylko to, co trwa i spoczywa w postaci niezmienionej, lecz widzą i spostrzegają, co czynią i jak działają inne istoty (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.