Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Definicja sądu prawdziwego

Stanowisko absolutystyczne Twardowskiego w teorii prawdy 5 1. Sąd a powiedzenie: § 2. Sąd a istnienie: § 3. (Definicja prawdy a koncepcja sądu: § 4. Obrona bezwzględności prawdy przez Twardowskiego: § 5. Porównanie antyrelatywistycznej postawy Twardowskiego i Husserla § 1. Zwróćmy uwagę na co najmniej dwuznaczność nazwy „sąd”. Sąd oznacza zarówno czynność wydawania sądów (sądzenie), ocenianie przedmiotów ze względu na ich rzeczywistość, oraz wytwór tych czynności. Dla odróżnienia obu znaczeń lepiej jest mówić o sądzie w znaczeniu psychologicznym (czynność) i sądzie w znaczeniu logicznym (wytwór). Obok tych dwu znaczeń nazwy „sąd” występuje jeszcze jedno: mamy je na myśli, gdy mówimy, że ktoś posiada „zdrowy sąd”, czyli posiada dyspozycję do wydawania sądów słusznych.

Niektórzy używają nazwy „sąd” mając na myśli „szereg słów albo innych znaków, orzekających, że jakiś przedmiot posiada pewną cechę, albo jej nie posiada” h To, co Łukasiewicz – z jego bowiem pracy pochodzi zacytowany fragment – a wraz z nim wielu innych, nazywa sądem, Twardowski skłonny jest nazywać „powiedzeniem”. Łaciński i niemiecki odpowiednik wyrazu polskiego brzmi odpowiednio: enuntiatio, Aussage. Stosunek sądu do powiedzenia jest analogiczny do stosunku zachodzącego między pomyśleniem czegoś a wypowiedzeniem: powiedzenie stanowi zewnętrzny, słowny wyraz tego, co pomyślane. Myślenie niekoniecznie jednak musi wiązać się z uzewnętrznianiem, z wyrażaniem za pomocą słów lub znaków. Jeśli zaś dochodzi do uzewnętrznienia myśli, wówczas o myśli mówi się, że zawiera się potencjalnie w swym uzewnętrznieniu, w powiedzeniu. Powstanie powiedzenia związane jest więc z myślą jako ze swoją przyczyną częściową, sama myśl jednak niekoniecznie musi skłaniać do wypowiadania siebie za pośrednictwem powiedzenia. Aby doszło do wyrażenia, uzewnętrznienia sądu, musi dołączyć się do aktu psychicznego sądzenia fizyczny akt mówienia czy zapisywania. Zastosowanie terminologii z zakresu teorii czynności i wytworów do teorii sądu ,i powiedzenia daje następujący rezultat: Powiedzenie stanowi wytwór dwu czynności, sądzenia (akt psychiczny) i wypowiadania sądu (czynność fizyczna), z których pierwsza stanowi warunek konieczny drugiej: powstały w ten sposób wytwór nazywamy psychofizycznym. Stanowi on znak wytworu psychicznego w nim zawartego, znak, w którym ów wytwór psychiczny wyraża się. Powiedzenie jako wytwór psychofizyczny jest trwalsze od wyrażanego przez siebie wytworu psychicznego, tj. sądu. Sąd bowiem istnieje tak długo, jak długo trwa czynność sądzenia, natomiast zapisane zdanie trwa dopóty, dopóki materialna podstawa, na której zostało utrwalone, nie ulegnie zniszczeniu. Sądy jako wytwory nietrwałe nie mogłyby istnieć w znaczeniu aktualnym niezależnie od utrwalających je czynności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.