Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Dollard i Miller a psychoterapia – ciąg dalszy

W początkowych stadiach terapii pacjenci omawiają zwykle tylko umiarkowanie przykre problemy, na których uświadomienie mogli sobie pozwolić, w miarę jednak jak nierealistyczny lęk i poczucie winy związane z tymi problemami zaczynają zanikać, efekt wygaszania generalizuje się na problemy podobne, lecz powodujące większe zaburzenia i w ten sposób osłabia motywację pacjentów do wypierania tych problemów lub unikanie w inny sposób konfrontacji z nimi. Stopniowo pacjenci są coraz bardziej zdolni do uświadomienia sobie swych podstawowych konfliktów i znaczenia swoich symptomów. Terapeuta nieustannie pomaga pacjentom w tym procesie, zachęcając ich do stosowania oznaczeń słownych, które pomagają im dokonać różnicowań między myśleniem i działaniem, wewnętrznymi lękami i rzeczywistością zewnętrzną oraz między warunkami ich dzieciństwa, w których nauczyli się swych lęków i konfliktów, a warunkami ich dorosłego życia.

W miarę usuwania wyparcia i wytwarzania różnicowań pacjenci uzyskują zdolność posługiwania się swymi wyższymi procesami psychicznymi w celu opracowania konstruktywnych rozwiązań swych problemów. W miarę jak znajdują oni bardziej skuteczne sposoby zachowania, lęki ich zostają wygaszone jeszcze dokładniej, a symptomy znikają. Ich nowe sposoby reagowania są silnie wzmacniane przez bardziej pozytywne nagrody i zajmują miejsce dawnych, niekorzystnych dla danej jednostki symptomów. Cały ten proces oduczania się i ponownego uczenia się, który zachodzi w trakcie terapii, jest zwykle powolny, a często powoduje ogromne udręki, lecz w jeszcze większym stopniu dotyczy to procesu uczenia się, który pierwotnie doprowadził pacjenta do terapeuty.

Przedstawiony przez Dollarda i Millera teoretyczny opis procesu terapeutycznego ma różne sprawdzalne implikacje, z których wiele znalazło potwierdzenie w badaniach polegających na analizowaniu protokołów terapii rzeczywistych przypadków. Jedno z tych badań, dotyczące pewnego złożonego zjawiska związanego z konfliktem, zwanego przemieszczeniem (displacement), przedstawimy poniżej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.