Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Grubinger i jego badania – ciąg dalszy

Jak podaje autor, różnice między wynikami uzyskanymi po zapowiedzi terminu 4 dni a wynikami uzyskanymi po zapowiedzi terminu 1 godziny, 2 dni, 6 dni i 8 dni okazały się statystycznie istotne.

Jeszcze innym rodzajem nastawienia jest przygotowanie się na spostrzeganie, wybiórcze skoncentrowanie uwagi na odbieraniu określonego rodzaju bodźców. W tym zakresie pomaga doświadczenie, wiedza, umiejętności. Dydaktycy, przywiązujący od dawna wagę do tego rodzaju nastawień ucznia, słusznie zapewne sądzą, że odgrywają one pozytywną rolę w uczeniu się. Ukierunkowują cne wybiórczo nie tylko spostrzeżenia, sprawiając, że są one bardziej szczegółowe i bogate, ale za ich pośrednictwem również i uczenie się. Nastawienia takie mogą być oczywiście chwilowe. Nierzadko jednak o nastawieniu człowieka, a więc i o wybiórczości jego spostrzeżeń, decyduje nie tylko chwilowy zamiar własny lub otrzymane polecenia. Ludzie odznaczają się nastawieniami trwałymi związanymi z postawami, zainteresowaniami i wykonywaną w ciągu długiego czasu pracą zawodową.

Przykładem zależności uczenia się od postaw mogą być różnice w treściach zapamiętywanych przez osoby wierzące i niewierzące z jednego i tego samego tekstu (Mika, 1966). Wyniki badań zdają się wskazywać, że treści oceniane jako niedogodne w związku z postawami są słabiej zapamiętywane, co wyraża się szczególni? we wskaźnikach odtworzenia.

Zainteresowania przejawiają się, najogólniej rzecz biorąc, w wybiórczości spostrzeżeń, w gotowości do zajmowania się przedmiotem i ukierunkowaniu działania (Słoniewska, 1959: Wojciechowski, 1960: Gurycka, 1961, 1964).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.