Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Młodzież i ich kształtujący się charakter

Innym przejawem aktywności wolicjonalnej młodzieży jest potrzeba czynu, który bardzo często ma charakter „wyczynu” i nie mieści się w ramach powszechnie przyjętych form zachowania się. Młodzież dopuszcza się niejednokrotnie różnych wybryków lub aktów o posmaku niezwykłości, sprzyjających wyładowaniu energii i wykazaniu odwagi, dzielności, bohaterstwa. Potrzeba czynów nieprzeciętnych stanowi nie tylko wyraz wzrastającej aktywności młodocianych, ale świadczy także o napięciu emocjonalnym, domagającym się silnych wrażeń i mocnych przeżyć. Zbyt częste lekceważenie drobnych, codziennych obowiązków, a ogromny zapał do wszystkiego, co może być „przygodą”, prowadzi do kolizji z wymaganiami dorosłych. Ujęcie energii młodocianych w łożysko działalności użytecznej społecznie i służącej rozwojowi ich osobowości jest ważnym zadaniem wychowawczym tego okresu.

Mówiąc o rozwoju woli, niemożna pominąć wysiłków młodzieży zmierzających do świadomego kształtowania swego charakteru i ćwiczenia woli, do osiągnięcia upatrzonego ideału osobowości. Ćwiczenia tego typu mają głównie na celu wyrabianie powściągu i polegają na odmawianiu sobie przyjemności, opanowywaniu różnych zachcianek, wyrabianiu odporności na b‘ól itp. Ingerencja wychowawcza ma w tej dziedzinie szerokie pole do działania: może zwracać aktywność samowychowawczą młodzieży ku zwalczaniu negatywnych form zachowania czy niepożądanych nawyków, jak uchylanie się od prac w rodzinie, lenistwo, palenie papierosów, picie alkoholu itp’., I kierować ją na tory prawdziwego, pozytywnego działania, aktywnego uczestnictwa w działalności społecznie użytecznej w famach organizacji’ młodzieżowych lub kolektywu szkolnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.