Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

PANIKA I HISTERIA MASOWA

Źródłem obu tych form zachowań zbiorowych jest strach. Reakcje na strach mają często charakter indywidualny i nie mieszczą się w granicach wyznaczanych przez normy społeczne.

Emil Dürkheim (1858-1917)

Wpływ, jaki na socjologię wywarł Dürkheim, nie ogranicza się do wspomnianych powyżej badań nad samobójstwem. Dürkheim - pod wpływem Spencera i Comte’a - interesował się szczególnie tym, co scala społeczeństwo, czyli problemem porządku…

PROCESY WARTOŚCIOWANIA CZ. II

A. Czechow napisał kiedyś piękne opowiadanie, w którym przedstawił modyfikację użyteczności zdarzeń w ciągu życia. Na pewnym przyjęciu wywiązała się dyskusja między bogatym bankierem a młodym prawnikiem na temat kary śmierci. Pierwszy z…

Funkcje mowy

Praktyczne opanowanie przez dziecko podstawowych struktur gramatycznych języka ojczystego, a przede wszystkim zdobycie umiejętności wypowiadania się zdaniami wpływa na przekształcenia w obrębie funkcji mowy. Mowa staje się coraz lepszym…

OBECNY STATUS I OCENA TEORII LEWINA CZ. II

Ważną innowacją w badaniach zainspirowanych przez teorię pola jest zwrócenie większej uwagi na wpływ czynników niepsychologicznych na przestrzeń życiową. Na przykład Escalona i Leitch w swych badaniach nad zachowaniem niemowląt (Escalona,…

Klasyczne pojmowanie prawdziwości sądu

Przeświadczenie, aby sprostało pierwszemu warunkowi postawionemu przez liusseiia, musi byc stosunkiem do przedmiotu złożonego, kompleksu - jak się wyraża. Udyby było stosunkiem do przedmiotu prostego - wszelkie nasze przekonania byiyby…

Otware lub zamknięte struktury poznawcze

Rzadko zdarza się, że cały system struktur poznawczych jest wyłącznie otwarty lub zamknięty. Częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy niektóre z nich są otwarte, a inne - zamknięte. Tak na przykład naukowiec może bardzo szybko zmieniać…