Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

TEORIA MODERNIZACJI

Teoria ta koncentruje się na modernizacji - procesie kulturowym, ekonomicznym i społecznym, który przekształca społeczeństwo przedprzemysłowe w przemysłowe. Zmiany te zachodziły głównie pod wpływem rozwoju techniki, który prowadził do…

Młodzież i ich kształtujący się charakter

Innym przejawem aktywności wolicjonalnej młodzieży jest potrzeba czynu, który bardzo często ma charakter „wyczynu” i nie mieści się w ramach powszechnie przyjętych form zachowania się. Młodzież dopuszcza się niejednokrotnie różnych…

MONOGAMIA I POLIGAMIA

Monogamia - małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą w określonym czasie - jest układem, który znamy najlepiej i który stosunkowo dobrze dostosowany jest do społeczeństw z mniej więcej równą liczbą kobiet i mężczyzn w wieku…

Pojęcia stosowane przez Skinnera

Są również inne terminy, które można traktować podobnie jak popędy, ponieważ stosuje się je w celu powiązania grupy zmiennych niezależnych z grupą zmiennych zależnych. Terminy te należą do sfery emocji. Skinner nie przeprowadza żadnego…

ROZWÓJ GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

Fizjologiczne podłoże wyżej wymienionych przeobrażeń stanowią wzmożone procesy wydzielania gruczołów dokrewnych, do których należą: przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, grasica,, trzustka, nadnercze i gruczoły płciowe. Wydzielają one do…