Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

POGLĄDY PAWŁOWA CZ. II

Kilkadziesiąt lat intensywnych badań przeprowadzonych przez Pawłowa i jego współpracowników pozwoliło poznać prawa rządzące odruchem warunkowym. Szczegółowe ich omówienie wymagałoby odrębnej publikacji. Poza pracami Pawłowa (1951 1951a,…

Twórczość plastyczna w wieku szkolnym

Funkcja przeżyć, jakie rodzą w dziecku sztuki teatralne i filmy, jest wieloraka. !Jakość i intensywność tych przemian zależy od wielu czynników. Badania w tym zakresie wykazały między innymi, iż wrażliwsze na kontakty z teatrem są dzieci…

Czynności wykonywane przez małe dziecko

Początkowe pojęcia dziecka w wieku poniemowlęcym nie zawsze odpowiadają pod względem swojej treści i zakresu pojęciom przyjętym przez środowisko, w którym ono żyje. Toteż często dziecko stosuje wiele słów, które posiada już w swoim…