Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Możliwości jakie daje apteka internetowa uk

Dożyliśmy czasów, w których wszystko czego ludzka dusza zapragnie może zostać zrealizowane za pomocą internetu i nie inaczej jest w przypadku wszelakich medikamentów. Nowopowstała apteka internetowa uk pozwala na zamawianie leków na…

Rozwój moralny w ujęciu Kohlberga

Rozwój moralny Rozwój moralny ściśle wiąże się z rozwojem samosterowności - z tym, definiuje się jak człowiek kieruje swym postępowaniem, systemem wartości, przekonań, norm. Jeśli zatem celem pracy nauczyciela jest ukształtowanie u ucznia…

Fakt zróżnicowania młodzieży

Spotykamy też u wielu autorów amerykańskich większą niż dawniej ostrożność w formułowaniu wniosków - ogranicza się je do badanych grup młodzieży, nie uogólniając na młodzież „w ogóle”. Na przykład H. W. Bernard (1957) pisze wyłącznie o…

Jakie są źródła lęku?

Dlaczego człowiek współczesny jest tak często sparaliżowany przez tę emocję? Jak stwierdziłem w poprzednich rozdziałach, ludzkie działanie jest pobudzane przez wewnętrzne siły dynamiczne, zwane popędami i dążeniami czy potrzebami. Siły te…

Teoria naznaczania

Jednym z najbardziej popularnych obecnie wyjaśnień dewiacji jest teoria naznaczania, która traktuje dewiację jako niezdolność do skategoryzowania pewnych działań jako stosownych bądź niestosownych. Ujęcie to łączy wiele podobieństw z…

Harry Harlow i badania na małpach

Zapewe najważniejszym aspektem sytuacji karmienia jest to, że względny sukces może mieć duży wpływ na przyszłe stosunki interpersonalne danej jednostki. Wynika to z faktu, że karmienie wiąże się z pierwszym związkiem interpersonalnym -…

Pojęcie „stadium”

Wyjaśnienia wymaga jedna z innych właściwości pojęcia „stadium” - tak jak jest ono używane w kontekście rozwoju - i to zanim jeszcze pojęcie to zostanie w szczególny sposób powiązane z piagetowską teorią rozwoju intelektualnego. Stadium, w…

Krzywa nornktlna – dalszy opis

Przypuśćmy jednak, że nie masz czasu albo możliwośći, żeby pomierzyć Krzywą normalną wszystkie liście dębowe w Ameryce Północnej lub wszystkich ludzi na definiuje się świecie. Przyjmijmy raczej, że zdołasz wykonać pomiary tylko w pewnej…