Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

MEGALOPOLIS I PRZEDMIEŚCIA

Niektóre metropolie rozrosły się do tego stopnia, że zbliżyły się do granic innych metropolii. Przestrzeń między Bostonem i Waszyngtonem w północno- -wschodnich Stanach Zjednoczonych jest właśnie takim megalopolis. O znaczeniu związków…

KOLEKTYWIZM

W ostatnim ćwierćwieczu pojawiła się w Stanach Zjednoczonych nowa forma organizacji, której początków należy szukać w niepokojach społecznych lat sześćdziesiątych. Nowe organizacje, które są niebiurokratyczne i działają najczęściej w…

OBECNY STATUS I OCENA ERIKSONA

Erikson jako myśliciel, uczony, wykładowca i pisarz cieszy się obecnie wielkim prestiżem nie tylko w tych kręgach akademickich i zawodowych, z którymi jest związany, lecz także na całym świecie. Jego nazwisko jest równie znane jak nazwiska…

OSIĄGNIĘCIA INTELEKTUALNE CZ. II

Poważne prace nad przejawami procesu starzenia się rozpoczął H. C. Lehman w r. 1928, a opublikował je ostatecznie w książce Age and achievement („Wiek ludzi i ich osiągnięcia”) w r. 1953 (2). Lehman opisał szczegółowo związki między…

Zmiany zachowania człowieka – ciąg dalszy

Rozszerzanie obszar ów aktywności. Starsze dziecko ma większą swobodę ruchu niż maluch. Starszym dzieciom wolno jest robić takie rzeczy - na przykład przechodzić przez ulicę, chodzić do szkoły, odwiedzać kolegów - których młodsze dzieci…

ROZWÓJ UWAGI, PAMIĘCI I WYOBRAŹNI CZ. II

Zależność utrzymywania uwagi od rodzaju bodźców badali w warun- 25 Psychologia rozwojowa... kach eksperymentalnych K. U. S m i t h, C. Z w e r g i N. J. S m i t hlł. Dzieci w wieku od 10 do 38 mieś. były umieszczone w obracającym się…

Model nauki Carrolla i jego optymalizacja

Uczący się stale szuka dróg zastosowania nauki o zachowaniu do sztuki nauczania. Każdy nauczyciel powinien dążyć do tego, by wszyscy uczniowie byli uczeni w sposób dla siebie optymalny. Oczywiście idea ta nie jest dla nas całkowicie nowa.…