Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Próba poprawienia wyników uczniów w ortografii

Badaniu poddano 192 dziewcząt i chłopców z sześciu klas dwóch szkół podstawowych. Wiek biologiczny (chronologiczny) badanych wahał się od 10 do 14 lat. Przez 6 początkowych tygodni roku szkolnego nauczyciele uczyli ortografii wybranymi przez siebie metodami, rejestrując osiągane przez każdego ucznia wyniki za pomocą przeprowadzanych co tydzień testów. Zbiór uzyskanych wyników posłużył jako poziom odniesienia do późniejszych ocen.

Po okresie owych 6 tygodni nauczyciele przeprowadzili ze swymi uczniami rozmowy na temat podjęcia próby poprawienia wyników w ortografii. Uczniowie zaakceptowali teń cel, po czym nauczyciele przedstawili im pewną procedurę, mającą służyć jego realizacji. Wyjaśnili uczniom, że przez następne 6 tygodni ńauka ortografii będzie prowadzona jak dotąd, a wyniki będą sprawdzane za pomocą takich samych testów. Nie przybędą żadne nowe wyrazy, pozostaną tylko te, które uwzględniono dotychczas: nie będzie też żadnego specjalnego nacisku na naukę ortografii. Jednakże biorąc za punkt wyjścia do porównań wyniki testu z poprzedniego tygodnia, każdy z uczniów, którego kolejny wynik testowy będzie co najmniej nie gorszy od poprzedniego, otrzyma rzeczowy bodziec wzmacniający w postaci jakiegoś niedrogiego przedmiotu (ołówki, gumki, cukierki, linijki) wraz ze wzmocnieniem społecznym (pochwała ustna lub pisemna). Kto nie spełni tego warunku nie otrzyma wzmocnienia rzeczowego: zostanie jednak ustnie zachęcony do poprawienia się w najbliższym teście. Nauczycielowi nie wolno było grozić możliwością nieprzydzielenia wzmocnienia rzeczowego w celu motywowania uczniów do nauki ortografii. Jedyną karą za złe wyniki miało być cofnięcie wzmocnienia pozytywnego.

Nauczyciele nie wyjawili swym uczniom, że w trzecim sześciotygodniowym okresie wzmocnienia przydzielane będą według rozkładu wzmacniania sporadycznego, a nie ciągłego. To ostatnie dotyczyło wyłącznie wzmocnienia społecznego. W czwartym sześciotygodniowym okresie całkowicie wycofano wzmocnienia rzeczowe, pozostawiając wzmocnienia społeczne w niezmienionej postaci wzmacniania ciągłego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.