Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Rekonstrukcja

Spostrzeżeniu wewnętrznemu podlega tylko drobna cząstka życia psychicznego – mianowicie aktualne stany psychiczne jednostki dokonującej introspekcji. Dlatego też psychologia musi posługiwać się metodami, pozwalającymi jej pośrednio dotrzeć do faktów życia psychicznego. Psychologia, inaczej niż inne nauki empiryczne, nie może posługiwać się obserwacją ze względu na ulotny, nietrwały, błyskawiczny charakter przeżyć, decydujący o tym, źe są one jedynie dostępne spostrzeżeniu wewnętrznemu. W podobnej sytuacji pozostają inne nauki empiryczne, np. historia, która również nie może obserwować wszystkich faktów, które bada. Dlatego też historia i psychologia postępują w sposób podobny wobec faktów, które nie są im dane bezpośrednio. Historyk stara się odtworzyć te fakty, które zaszły i po których pozostały pewne świadectwa, dokumenty, pozwalające zrekonstruować same fakty: psychologowi idzie o rekonstrukcję życia psychicznego innych, danego na podstawie zewnętrznych objawów, które, o ile mają charakter trwały (pamiętniki, dzieła sztuki), stanowią dokumenty życia psychicznego.

Badając życie zwierząt czy życie psychiczne odbiegające od normy, badacz dokonuje rekonstrukcji posługując się przy tym zewnętrznymi, utrwalonymi objawami owego życia. Badanie życia psychicznego jest tym trudniejsze, im bardziej odbiega od faktów psychicznych, danych badaczowi w introspekcji. Rekonstrukcja staje się -wtedy hipotetyczna i niepewna. I tu występuje podobieństwo z historią: rekonstrukcja faktów historycznych jest tym trudniejsza, im bardziej odległej epoki dotyczy, im bardziej warunki, w których dokonywały się rekonstruowane fakty, różnią się od tych, wśród których żyjemy dokonując rekonstrukcji. Metoda przedmiotowa psychologii, prowadząc do wyników wprawdzie niepewnych, udostępnia jednak te fakty życia psychicznego, które nie mogą być nam dane bezpośrednio. Doświadczenie wewnętrzne, ukazując nam życie psychiczne źródłowo, daje nam je z konieczności przelotnie, uniemożliwiając metodyczną obserwację, zaś doświadczenie pośrednie, rekonstruując fakty psychiczne na podstawie dokumentów życia psychicznego, skazane jest na przyjęcie wielu czynników hipotetycznych i nieoczywistych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.