Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Jakie są źródła lęku?

Dlaczego człowiek współczesny jest tak często sparaliżowany przez tę emocję? Jak stwierdziłem w poprzednich rozdziałach, ludzkie działanie jest pobudzane przez wewnętrzne siły dynamiczne, zwane popędami i dążeniami czy potrzebami. Siły te wywołują stan napięcia, który można zredukować zaspokajając popędy. Ale zaspokojenie ich nie jest łatwe: przyczyną niepowodzeń człowieka są konflikty, których nie umie rozwiązać. Konflikty między sprzecznymi popędami lub między dążeniami jednostki a dążeniami innych ludzi udaremniają zaspokojenie potrzeb, wywołują frustrację i lęk. Dziecko wychowane w rodzinie, w której matka była bardzo opiekuńcza i zapewniała mu totalne bezpieczeństwo, traci swoją wolność i niezależność. Permanentne niezaspokojenie potrzeby niezależności i autonomii jest przyczyną powstania lęku i niepokoju. Człowiek włączony w totalnie zautomatyzowany system instytucjonalny staje się jego mało znaczącym elementem. W takich warunkach pragnienia nawiązania bliskich stosunków osobistych ze współpracownikami, zdobycia prestiżu i uznania, poczucia tożsamości – w wielu wypadkach nie spełniają się. Stała frustracja wywołuje lęk i niepokój.

Zgodnie z poglądami większości współczesnych psychoanalityków źródłem lęku są wewnętrzne konflikty i frustracje, które udaremniają zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, potrzeb społecznych oraz potrzeb osobistych. Lęk, który powstaje w sytuacji konfliktowej, gdy jednostka nie może osiągnąć swoich celów, jest jednocześnie sygnałem niebezpieczeństwa i zagrożenia. Z reguły człowiek nie zdaje sobie sprawy ze źródeł swoich lęków i niepokojów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.