Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Sposób reagowania dziecka na określone bodźce i sytuacje

Psychologowie radzieccy zwracają też uwagę na rozwój uczuć poznawczych, moralnych, społecznych i estetycznych – a więc rozmaitych rodzajów uczuć wyższych, które można kształtować u dzieci w wieku od 3 do 7 lat na zajęciach i w toku wzajemnego współżycia i współdziałania w przedszkolu (P. M. Jakobson ”, T. A. Riepina, op. cit.). Tak więc dziecko, z istoty zdolnej do przeżywania niemal wyłącznie krótkotrwałych i przemijających, choć silnych wzruszeń i afektów, staje się istotą zdolną do przeżywania uczuć głębokich i coraz bardziej świadomych, dostosowanych w większym stopniu do obiektywnych cech przedmiotów, które je wywołują.

Na wybranych przykładach ukażemy, jak w wieku przedszkolnym zmienia się afektywny sposób reagowania fiziecka na określone bodźce i sytuacje. Okazało się bowiem w świetle badań eksperymentalnych, że nawet pierwotne, popędowe emocje, mające znaczenie biologiczne, np. strach, związany z odruchami obronnymi i sygnalizujący organizmowi niebezpieczeństwo, podlegają ewolucji: zmienia się ich nasilenie oraz wywołują je coraz to inne podniety.

Przekonanie, że wiek przedszkolny jest okresem największego nasilenia emocj i strachu, okazało się nieuzasadnione. A. T. Jersild i F. B. Holmes7 zbierali relacje od rodziców obserwujących przez okres kilku tygodni, jakie przedmioty wywołują lęki u ich dzieci, jak również wytwarzali eksperymentalne sytuacje wywołujące strach. Stwierdzono, że przeciętna częstotliwość lęków maleje wraz z wiekiem (wskaźnik dla dzieci 3-letnich’-5,5: dla dzieci 6-letnich – 3,2). Spośród bodźców eksperymentalnych strach wywoływały najczęściej zwierzęta (pies i szczur), następnie ciemny pokój, obca osoba i hałas, natomiast nieznane pożywienie i pozostawianie dziecka samego nie powodowało przeważnie uczucia strachu. Już w średniej fazie przedszkolnej, u dzieci 4-letnich, obserwowano zmniejszenie się intensywności i częstotliwości strachu w tych sytuacjach. Najdłużej utrzymywał się jedynie strach przed Zwierzętami. Powyższe dane ukazuje rysunek 43.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.