Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Sytuacje rodzin „radzących sobie” – dalszy opis

Ekwifinalizm oznacza, że te same skutki mogą być wywołane przez różne przyczyny, czyli wydarzenie, jakim jest choroba dziecka, nie pociąga za sobą takich samych zmian u wszystkich rodzin, ponieważ to nie warunki początkowe (choroba dziecka), ale struktura systemu rodzinnego i natura procesu zmian wpływa na funkcjonowanie rodziny. Jednak aby opisać rodzinę, ważne jest poznanie nie tylko wzajemnych relacji osób tworzących system rodzinny, ale także sytuację społeczną, w której ona żyje, np. wsparcie z zewnątrz.

Interpretacji wyników dokonam w świetle wymienionych powyżej pojęć, bazując na zaprezentowanych wcześniej typach „rodzin białaczko- wych”. W przypadku rodzin „radzących sobie” żony radzą sobie z wieloma obowiązkami domowymi. Matki doświadczają obciążeń wynikających z lęku przed chorobą, ale nie mają poczucia przeciążenia płynącego z osamotnienia wobec tych zadań, ponieważ otrzymują pomoc od swoich mężów. Podsystem małżeński ma charakter przymierza, w którym granice są elastyczne. Małżonkowie wspólnie dokonują podziału obowiązków. Matki spędzają czas w domu, z dziećmi, ojcowie utrzymują rodziny, a po powrocie z pracy starają się pomagać żonom. Mężowie nie ograniczają swoich obowiązków do troski o zagwarantowanie odpowiedniego statusu rodzinom, ale pomagają żonom w opiece nad dziećmi. Żony doceniają ich starania oraz uważają, iż mężowie są dla nich oparciem, że przejmują na siebie wiele obowiązków domowych: mogą więc na nich liczyć. Żony nie izolują się od otoczenia. Korzystają również z dużego wsparcia ze strony dalszej rodziny i przyjaciół, dzięki czemu nie czują się przeciążone ponad własne możliwości. Przedstawiony rysunek stanowi przykład takiego wyjaśnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.