Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Thorndike i jego praca

Niektórzy badacze, jak np. Hollingworth, ograniczają działanie prawa efektu do tych sytuacji, kiedy osoba ucząca się wykonując reakcję, po której odczuwa zadowolenie, przypomina sobie jej następstwa i to skłania ją do działania (Thorndike, 1932). Thorndike nie godzi się jednak na taką interpretację. Przytacza on dane eksperymentalne wskazujące, że prawo efektu działa również wówczas, gdy osoba ucząca się nie może przewidzieć następstwa swoich reakcji. Osobie badanej pokazywano kartki papieru prosząc ją, aby oceniła, który z 4 odcinków przedstawionych na każdej kartce jest najdłuższy. Po każdej odpowiedzi osobę badaną informowano, czy ocena jej była prawidłowa. Różnice między długością odcinków były tak małe, że osoba badana tylko wtedy mogłaby nauczyć się prawidłowo oceniać ich długości, gdyby wykorzystała dodatkowe znaki umieszczone na kartkach jako klucz informujący, który z odcinków jest najdłuższy. Osoba badana nie znała jednak klucza. Mimo trudności zadania, szereg osób nauczyło się dawać odpowiedzi prawidłowe. Wykorzystywały one niewątpliwie dodatkowe znaki na kartkach (różnice w długości odcinków były praktycznie niedostrzegalne), aczkolwiek z relacji osób badanych wynikało, że nie zdawały sobie z tego sprawy, nie poznały klucza, nie było podstaw do przypomnień.

Thorndike przytacza więcej dowodów wskazujących, że świadome przypomnienia nie są konieczne w tym przypadku, gdy wzmocnienia odgrywają w uczeniu się istotną rolę. Wykazał on między innymi, że na skutek oceny pozytywnej wzmocniony zostaje nie tylko związek pożądany, do którego odnosi się ocena, ale również związek sąsiadujący z nim bezpośrednio. Gdy osoba badana uczy się na przykład par złożonych ze słowa i liczby, ocena dodatnia podana przez eksperymentatora wzmacnia nie tylko związek słowa z liczbą, do którego cdnosi się ocena, ale również związki sąsiednie, i to nawet wówczas, gdy były one oceniane ujemnie jako błędne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.