Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Uczenie się na podstawie doświadczeń (gry) – kontynuacja

Coleman zastrzega się jednak, że proces uczenia się oparty na doświadczeniu czy grach ma pewne słabości. Zwykłe „granie w grę”, powtarzane nawet wielokrotnie, nie daje pewności, że gracz wywnioskuje, jakie generalne zasady wynikają ze specyficznych doświadczeń płynących z gry. Tak więc, przy tego typu nauczaniu niezbędne wydaje się, by po odbyciu gry przeprowadzić stosowną dyskusję.

Inną właściwością uczenia się opartego na doświadczeniu jest to, że nie zapomina się tak łatwo przerobionego materiału, jak w przypadku uczenia się poprzez przetwarzanie informacji. Coleman uważa, że dzieje się tak za sprawą pozytywnych skojarzeń emocjonalnych, związanych z konkretnymi działaniami i zdarzeniami, zachodzącymi podczas gry. Kolejną, niezwykle użyteczną właściwością gier szkolnych jest fakt, iż można je tak organizować, by uczestniczące w nich zespoły (małe lub duże) miały sposobność rywalizowania ze sobą. Zespołowy charakter gier może być czynnikiem motywującym uczniów do wykonywania stawianych im zadań. Ogromną korzyścią jest też to, że członkowie zespołu wspomagają się nawzajem przy opanowywaniu przedmiotowej treści nauczania (wiedzy, umiejętności), objętej czynnościami wchodzącymi w zakres gry (De Vries, Edwards, 1973).

Zobaczymy teraz, jak powyższe ustalenia na temat gier szkolnych można stosować w strategiach nauczania, opartych na regułach wzmocnienia i wyzwalających u naszych uczniów chęć do koncentrowania uwagi i do zajmowania się tym, czego chcemy ich nauczyć. Najpierw przyjrzyjmy się grom niesymulacyjnym.

Jak sobie przypominasz, dwiema podstawowymi cechami kontekstu nauczania są: 1) działanie w środowisku i 2) cel. Aby sformułować strategię gry musimy najpierw określić nasze cele szczegółowe. Ćwiczeniem prowadzącym do osiągnięcia tych celów jest działanie, jakie chcemy by uczniowie wykonali. Osiągnięcie celów szczegółowych umożliwia uczniom realizację głównego celu gry – osiągnięcia w tej grze sukcesu. Dostarcza to wzmocnienia niezbędnego do podtrzymania skupienia uwagi i reagowania na te treści nauczania, które mają zostać przyswojone. Reguły wzmacniania pomogą nam stworzyć takie warunki, w których tylko właściwe działania naszych uczniów będą nagradzane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.